Om oss

Kvalitetsutveckling AB består av Roger Axelsson och Christer Berg, och tillsammans har vi förutom mer allmän företagsrådgivning medverkat till drygt 60 tredjepartscertifikat. Vår "resa" som konsulter började för över 20 år sedan och det innebär att vi har haft förmånen att se hur många företag utvecklats över tiden. T.ex anlitades vi av två av de företag som var bland de 10 första i Sverige att få sitt kvalitetscertifikat. Våra tjänster riktades i början enbart mot kvalitet medan vi idag arbetar med ett vidare perspektiv och då i stor utsträckning mot integrerade ledningssystem.

Roger
Roger Axelsson (årgång 1946) började sin bana som kemiingenjör och har sedan byggt på sin teoretiska kompetens med akademiska utbildningar inom matematik, statistik, kemi, miljöteknik, juridik, företagsekonomi samt IFL-kurser inom företagsledning. Roger har främst haft anställningar i privata företag och under de senare 15 åren som konsult och företagsledare.
Förutom konsultverksamheten ingår Roger i en styrgrupp för kvalificerad yrkesutbildning för internationella inköpsekonomer vid Studium i Göteborg.

Föreningslivet får sin uppmärksamhet främst genom Rogers engagemang inom privatflyget där han förutom att själv spaka motorflygplan även arbetar med flygklubbars flygsäkerhetsfrågor.


Christer
Christer Berg tillhör även han 40-talisterna ( född 1948 ) och efter universitetsstudier i ekonomi började han sin yrkesbana som kvalitetstekniker vid Flygt ( ITT koncernen). Efter 10 år vid Flygt anställdes Christer som konsult på ett vid den tiden välkänt konsultföretag. Efter ett par år som anställd startade han tillsammans med sin fru Monica ett eget konsultföretag och inom detta företag arbetar de fortfarande. Sedan år 2000 finns Christer och Monica på sin gård utanför Tidaholm där Christer på fritiden kan ägna sig åt sin favoritsysselsättning skogsbruk och övriga aktiviteter som hör till en gård.
Christers och Rogers styrkor som konsulter ligger främst i den breda och jordnära erfarenhet de har skaffat sig dels från anställningar men inte minst från det stora antal olika företag och organisationer de har fått möjlighet att arbeta inom.

En annan styrka som Christer och Roger besitter är en mycket god förmåga att bedöma hur olika kommersiella, tekniska, ekonomiska och administrativa delprocesser samverkar i ett företags övergripande processer.