Länkar vi använder

Vi har begränsat antalet länkar till ett fåtal som vi gillar och använder:

Svenska Förbundet för Kvalitet/ Swedish Association for Quality

SFK är ett ideellt förbund för alla som är intresserade av att arbeta med, främja och utveckla kvaliteten på svenska varor och tjänster. Förbundet arrangerar seminarier, temadagar, och en mängd andra aktiviteter. Hemsidan innehåller kalendarium för aktiviteterna, diskussionsforum, kvalitetsrelaterade länkar m.m.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet är en fristående facktidning för dem som arbetar med kvalitetsutveckling i Sverige. Hemsidan innehåller en stor mängd intressanta artiklar och recensioner av böcker inom området. Sökfunktion för artikelarkivet finns.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling är en oberoende affärstidning om miljö och miljöteknik. Hemsidan innehåller många artiklar som det går att söka bland, och även en produktnyhetssida som beskriver nya, intressanta produkter med innovationshöjd på miljöteknikområdet.

Lennart Dahlman Affärsutveckling AB

Lennart Dahlman Affärsutveckling AB är ett konsultbolag inom affärsutveckling, med inriktning på attitydmätningar och säljutbildningar, men även med mer allmän rådgivning. Hemsidan beskriver närmare de tjänster som företaget utför. Vår vän Lennart Dahlman är även samarbetspartner till Kvalitetsutveckling AB.