Kunder

Kvalitetsutveckling AB har under många år arbetat med företagsutveckling med specialinriktning på kvalitet och miljö med kunder inom ett flertal olika branscher. Vi har arbetat med både stora företagskoncerner med närmare 50 000 medarbetare och små företag med mindre än 10 anställda.
Följande är ett litet axplock av kunder vi har och har haft under åren:

Arkivator

Arkivator Falköping är ett högteknologiskt verkstadsföretag med inriktning på tillverkning och montering av kvalificerade industrikomponenter. Arkivator är en systemleverantör, vilket innefattar detaljtillverkning i varierande seriestorlek, komponentinköp, montering och provning av hela produkter eller delsystem. Arkivators kunder finns främst inom branscherna telekom, livsmedel, fordon och övrig verkstadsindustri. Arkivator har ett integrerat ledningssystem och är certifierade enligt ISO 9001. Under året 2005 kommer certifiering att ske enligt ISO 14001 och ISO/TS 16949.

Christer Berg har under många år medverkat som extern resurs vid förändringar i företagets ledningssystemElmo Leather AB

Företaget, som har sitt säte i Svenljunga, verkar inom en smal men mycket kvalificerad nisch på den internationella lädermarknaden. Produkterna är främst läder för möbler samt läder till fordonsindustrin. Elmo Leather AB har idag ett integrerat ledningssystem och är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, QS-9000 och ISO/TS 16949.

Roger Axelsson har under uppbyggnadsskedena av ledningssystemet främst arbetat i projektgrupper och styrgrupper men också svarat för miljöutredningar och även genomfört flera utbildningsinsatser.Green Cargo

Green Cargo (före detta SJ Gods) är specialiserade på transport och logistik. Företaget som verkar på många platser har lång erfarenhet och har unik kompetens inom framförallt järnvägslogistik. Christer Berg medverkade som konsult inom kvalitet.

Gunnebo Troax AB

Roger Axelsson deltog i det grundläggande arbetet att skapa en struktur för Gunnebo Troax kvalitetssystem. Idag har Gunnebo Troax AB ett integrerat ledningssystem som bland annat svarar mot kraven i ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1.

Håmex

Håmex är specialister när det gäller högkvalitativa precisionsverktyg och slitdetaljer i hårdmetall samt maskinkomponenter i stål. Utmärkande för Håmex är deras kompetens inom produkter med extrema krav på måttnoggrannhet. Håmex har ett integrerat ledningssystem som svarar mot kraven i ISO 9001 och AFS 2001:1.

Christer Berg är något av "huskonsult" för Håmex vad beträffar det integrerade ledningssystemet.Nyblomgruppen

Nyblomgruppen består av flera väletablerade familjeföretag med lång historia och lokal förankring. I gruppen ingår bland annat Nybloms Papper AB i Kalmar, AB Helmer Nilsson i Växjö och Ljungby, AB Gunnar Pellvik i Falköping och Paul Hall AB i Jönköping. Företagen är certifierade enligt kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Christer Berg är extern projektledare men fungerar också som "bollplank" i förbättringsarbetet och internrevisor avseende verksamhetssystemet.

Renova AB

Renova AB som ägs av flera kommuner är ett ledande återvinnings- och avfallsföretag. Senast har Roger Axelsson medverkat till att processanpassa Renovas integrerade verksamhetssystem till kraven i ISO 9001.

Trollhättans Tomt AB

Trollhättans Tomt AB är ett kommunägt fastighetsbolag specialiserat på lokaler för främst näringslivs- och utbildningsbehov. Christer Berg medverkade i företagets uppbyggnad och införande av ISO 9001 och ISO 14001.

Västra Götalandsregionen

Roger Axelsson medverkar som konsult främst inom området miljöledningssystem för skilda enheter inom regionen.

Wettergrens i Göteborg AB

Wettergrens, som är ett familjeföretag, har som affärsidé att sälja böcker, kontorsvaror och datorer i Västsverige. Wettergrens började med att införa ett kvalitetssystem som sedan kompletterades med miljöledning. Dagens ledningssystem är ett integrerat ledningssystem som svarar mot kraven i ISO 9001 och ISO 14001.

Roger Axelsson har varit engagerad i utvecklingsarbetet dels som projektledare men fungerar också som "bollplank" i det löpande och ständigt pågående förbättringsarbetet avseende ledningssystemet.