Vi utbildar Din personal

<<>>
Kvalitetsutvecklings populäraste utbildningar rör standardtolkning och internrevision. Vi vet från utveckling av verksamhetssystem att utbildning är en viktig del. Alla i ett företag måste få en behovsanpassad utbildning. Utbildningen skall gå ut på att varje medarbetare förstår och tar ansvar för sin roll i företagets verksamhetssystem, exempelvis vad gäller kvalitets- och miljöarbete.

Vi kan erbjuda en mängd olika utbildningar och därigenom bidra till att kompetenta medarbetare förblir en viktig konkurrensfaktor för Er. Kurserna bedrivs dels företagsinternt med en total anpassning till det aktuella företaget, dels i form av att intresserade företag får skicka lämpliga anställda till en öppen kurs.

Nedan finner Du en sammanfattning av våra vanligaste kurser och vilka de vänder sig till. För information om planerade kurser inom den närmaste tiden, kontakta oss eller se under "Aktuellt". Om den kurs Du har behov av inte finns upplagd än, kontakta oss så går det säkerligen att ordna!

Utbildning av internrevisorer

Utbildningen ger kompetens för att genomföra interna revisioner men stärker också internrevisorns roll i företagets arbete med ständiga förbättringar. Viktiga moment i utbildningen är revisionsmetodik, praktisk genomförande av revisioner i "skarpt läge" och internrevisorns roll i det ständiga förbättringsarbetet.
Målgrupp: Utbildningen vänder sig till de som kommer att arbeta som internrevisorer.
Längd: Vanligen 2 - 3 dagar


Processledning

Utbildningen skräddarsys efter kundens behov. Utbildningen har fokus på att deltagarna får göra en övergripande kartläggning av sitt eget företags processer.
Målgrupp: Utbildningen lämpar sig för de som arbetar med processkartläggning, internrevisioner samt ledare på olika nivåer.
Längd: Vanligen 1 - 2 dagar


Standarder för ledningssystem

Utbildningarna, som skräddarsys till kundens behov, omfattar t ex tolkning av krav i standarder som ISO 9001, ISO 14001, QS-9000, ISO/TS 16949 och AFS 2001:1.
Målgrupp: Utbildningen vänder sig främst till kvalitets- och miljösamordnare och andra medarbetare som måste ha en fördjupad kunskap om krav i olika standarder för ledningssystem.
Längd: Utbildningen omfattar 1 - 2 dagar beroende dels av deltagarnas förkunskaper, dels av vilka ledningsstandarder som är aktuella för företaget.


Miljöutbildning

Främst allmän, grundläggande utbildning. Vi har också möjlighet att anlita erkända experter inom miljöområdet när det finns behov av mer djupgående kompetensuppbyggnad inom miljöområdet.
Målgrupp: Den allmänna grundläggande utbildningen är lämplig för samtliga medarbetare. De fördjupande utbildningarna är lämpliga för internrevisorer, kvalitets- och miljösamordnare.
Längd: Den allmänna grundläggande utbildningen kan genomföras under 4 timmar. De fördjupande utbildningarna omfattar vanligen 1 - 3 dagar.

<<>>