Kvalitet och miljö - Två viktiga delar i det integrerade ledningssystemet

<<>>
Sätt Dig i kundstolen när Du bedömer företagets kvalitet. Kundupplevelsen av vad Ditt företag levererar, är den enda giltiga måttstocken för kvalitetsnivån. För att kunden skall få rätt upplevelse måste Du och Ditt företag göra rätt från den allra första kundkontakten till det att kunden är nöjd med levererad vara / tjänst.
Rätt från början och rätt i alla led!

Med tiden har verksamhetssystemet utvidgats från att enbart fokusera på produktens/tjänstens kvalitet. Idag är miljö en minst lika viktig konkurrensfaktor som kvalitet. Framsynta företag insåg tidigt att kundernas köpbeteende måste mötas med nya produkter och nya sätt att producera. Därför har andra begrepp kommit in i produktframtagningen såsom miljöbelastning vid produktion, resursutnyttjande vid tillverkning och transport, nedbrytbarhet, återvinning och förpackning. Även för miljön är det bäst och mest lönsamt att göra rätt från början.

Verksamhetssystemet bygger på att ansvar för samordning och styrning ligger hos ledningen. Målet är dock att samtliga anställda engageras i arbetet. Kvalitetsutvecklings roll som samarbetspartner är, att i nära samarbete med kunden utarbeta verksamhetssystem som är lämpligt för företaget, men även klarar kraven vid tredjepartscertifiering.

Utöver kvalitet och miljö kan vi naturligtvis även bistå Dig med hjälp inom övriga delar i det integrerade ledningssystemet, så som arbetsmiljö och informationssäkerhet.
<<>>