Det här kan vi hjälpa dig med!

>>
Kvalitetsutvecklings affärsidé är att säkerställa rätt kvalitet och stärka konkurrenskraften för våra kunder genom att stödja dem i arbetet att vidareutveckla sina system för en effektivare verksamhet. Vi är övertygade om att man kan och bör samordna kvalitets- och miljöledningssystemen till att utgöra naturliga delar i företagets verksamhetssystem, och utarbetar därför i mycket nära samarbete med Dig som kund ett verksamhetssystem som är lämpligt för just Ditt företag.

Ibland kan Du som läsare se begrepp som integrerade ledningssystem och med det menar vi en sammanslagning av olika ledningssystem - kvalitet, miljö, arbetsmiljö, informationssäkerhet m.m. - till ett effektivt och väl fungerande verksamhetssystem.

Vi har under många år arbetat med företagsutveckling och då med specialinriktning på kvalitet och miljö. Vi utför konsulttjänster och utbildning av Din personal, så att hela företaget arbetar i samma riktning.

Konsultation innebär i de flesta fall att vi agerar projektledare/bollplank vid införande och/eller förändringar i verksamhetssystemet i Ert företag.

Utbildningsinsatser kan vara att lära Er personal tolka olika ledningsstandarder, internrevision, kvalitetsbristkostnader, FMEA mm.

För exempel ur vår långa historia inom kvalitets- och miljöcertifiering, se avsnitten "Om oss" och "Kunder". Läs även vidare nedan:
>>